použitá technika

změna polarity versus shluky na elektrodách?

Údajně by se změnou polarity mělo zabránit popř. omezit tvorbě  nánosu   na elektrodách. Přitom dochází dle typu přístroje ke změně polarity jednotlivých elektrod v odstupu od několika sekund až po vícenásobnou frekvenci během jedné sekubdy. Tento přepólovávací proces u Ionic-pulser nám byl již vícekrát předhazován.

Ale co se děje ve skutečnosti?
Rovněž i při přepólování dochází k tvorbě povlaku na elektrodě jedné a tvorbě oxidu stříbra na druhé.
Dle našeho posledního stavu vědomostí dochází k tomu, že je z větší části stříbro a jeho částice odráženo do kapaliny, přičemž tvořící se „mikročástice“ jsou při každém přepólování shazovány. Zbytek je rozdělován na obě elektrody, kde dochází k jejich shlukování.
V intervalech několika sekund nejsou tyto procesy okem viditelné a dochází tak ke klamnému dojmu snížené tvorby nánosu na elektrodách.

Přitom je jakákoliv kontrola tvorby nánosů znemožněna, jakož i jakákoliv cílené odstranění tvořících se shluků.

Proč však je nutné shluky odstraňovat, když se jedná pouze o částice stříbra?
Největším problémem je že nemáme přehled o velikosti částic v těchto nánosech.  Protože je však možné předpokládat že se v těchto shlucích tvoří výrazně veliké částice, klademe veliký důraz na to aby v konečné suspenzi tyto clustery neskončily.

Pod zrychlením je dobře viditelné, jak dochází ke vzniku shluků. Je možné pozorovat měnící se barevný tón povrchu elektrod! Přičemž se nejedná o změnu světla, ale o změnu díky oxidaci elektrod:

proces vzniku oxidu stříbra u přepólování

Verbrauchte Elektroden

snížené předávání stříbra do kapaliny při přepólování
Průkazně dochází ke snížení předávání stříbra do kapaliny, protože při každé změně polarizace klesá proud až na  50% a musí opět stoupnout na původní hodnoty. I v případě že toto bude zohledněno, je nutné počítat s výrazně delším časem výroby. Kvalitativně lepší stříbro však takto rozhodně nevznikne!

Z našeho pohledu se ukazuje přepólování ne jako přednost, ale dokonce jako kontraproduktivní a z tohoto důvodu není u  Ionic-Pulser-System použito.

regulace a omezení napětí*

omezení napětí:
jak již z názvu patrno – proud je omezen maximální hodnotou, většinou použitím předodporu nebo snižováním napětí.

Toto opatření omezí maximální napětí, ale nemůže teagovat na neustále se měnící vodivost vody. To má za následek, že na počátku extrémně vysoký odpor kapaliny v horším případě sílu proudu sníží tak, že neproběhne žádné měřitelné uvolňování stříbra.
Takto je znemožněná výroba přesných koncentrací.

regulace napětí:
Elektronickou regulací je napětí udržováno v zadaných hodnotách. Měnící se vodivost vody je přitom kompenzována.
Správně regulované generátory stříbra mohou tak bez problému pracovat s destilovanou vodou bez příměsí.

Použití jednoduché napěťové regulace však nezaručuje  přesnou koncentraci.

=> Ionic-Pulser-System pracuje od svého začátku s inteligentní elektronickou regulací*, která byla vyvinuta p.Wolfgangem Jenknerem. Se zohledněním dalších faktorů je tak zaručena výroba přesných koncentrací stříbra.

*Je možné, že některé z našich použitých názvů plně neodpovídají konformním definicím používaným v elektronice. Není však naší úlohou produkovat odborné definice. Zde uvedené názvy mají laikovi sdělit nejdůležitější rozdíly mezi přístroji.

Napsat komentář